ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι,


Σας διαβιβάζουμε τον αναλυτικό Οδηγό για την επανεκκίνηση της 

λειτουργίας των πολιτικών Δικαστηρίων προς γνώση σας.

Με εκτίμηση,

Λάμπρος Αντωνίου


Διαβάστε εδώ:

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ