Παράταση καθεστώτος λειτουργίας του Κτηματολογίου έως και 31 Μαΐου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. περί παράτασης του καθεστώτος λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων Κω-Λέρου και Ρόδου στο ΦΕΚ Β΄1848/2020

παρατείνεται ο τρέχων τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας έως και την 31η Μαΐου 2020


Διαβάστε εδώ