Μονομελές Κω - Οίκοθεν Επαναπροσδιορισμοί 8-9-2020