Ειρηνοδικείο Κω - Οίκοθεν Επαναπροσδιορισμοί 1-7-2020 & 22-7-2020