top of page

Ανακοίνωση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά 6-5-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΞΗ Αριθ. : ΠΠΡ 18/2020 Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρία Κόκοτα, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Έχοντας υπόψη: 1) Το Π.Δ. 3/29-12-1992 (Α ́1/1993), με το οποίο (παρ.1) ορίστηκε μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, για εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, των προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεων που αναφέρονται σε πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών αρχών και λοιπών οργάνων του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του νομού Δωδεκανήσου. 2)Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων» (Ν. 1756/1988, ΦΕΚ 35 Α ́), που ορίζουν ότι: «Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην εκδικασθεί ορισμένη υπόθεση στη μεταβατική έδρα, εισάγεται στην κύρια έδρα με αιτιολογημένη πράξη ...... του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο». 3)Τις κατατεθείσες στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά προσφυγές, εφέσεις και αγωγές με αριθμούς κατάθεσης ως εξής: 1) έτος 2009: ΕΦ 181, 439, 440, 538, 2) έτος 2010: ΕΦ 230, 234, 320, 3) έτος 2012: ΠΡ 50,302, 4) έτος 2013: ΠΡ 45,59, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, και ΑΓ 203 και ΕΦ 188,217,648, 5) έτος 2014: ΠΡ 6, 7, 9, 189, 190, 286, και ΕΦ 15, 6) έτος 2015: ΠΡ 24, 25, 26, 27 και ΕΦ 620, 7) έτος 2016: ΠΡ 79 και ΕΦ 18, 159, 160, 219, 258, 259, 415, 416, 418, 638, 793, 796, 843 και ΑΓ 680, 686, 688, 707, 8) έτος 2017: ΕΦ 103, 274 και ΑΓ 261. 4) Οι παραπάνω προσφυγές, αγωγές και εφέσεις που έχουν κατατεθεί μεταξύ των ετών 2009 και 2017 είχαν ορισθεί να δικαστούν από το Η ́ Τμήμα ουσίας στη Μεταβατική έδρα της Ρόδου στις 29-5-2020, πλην όμως δεν θα είναι δυνατή η εκδίκασή τους κατά την ημερομηνία αυτή στη μεταβατική έδρα και θα ματαιωθούν, εξαιτίας της προσωρινής αναστολής των δημόσιων συνεδριάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων για τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους δήλωση και της αδυναμίας μετάβασης και διαμονής στη μεταβατική αυτή έδρα των δικαστών και γραμματέων, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προς περιορισμό του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού - COVID-19. Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου ότι οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν από μακρού χρόνου, συντρέχει, κατά την κρίση της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου τούτου, ειδικός κατά νόμο λόγος, ο οποίος συνίσταται στην ικανοποίηση της απαίτησης του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ να δικαστούν οι εν λόγω υποθέσεις εντός λογικής προθεσμίας. Επομένως πρέπει να εισαχθούν οι υποθέσεις αυτές στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στον Πειραιά, στο Η ́ Τμήμα, ως εξής: α) Δικάσιμος 16/10/2020: ΠΡ271/2013, ΠΡ272/2013, ΠΡ273/2013, ΠΡ274/2013, ΠΡ275/2013, ΠΡ276/2013, ΠΡ277/2013, ΕΦ230/2010, ΕΦ181/2009, ΕΦ440/2009, ΕΦ439/2009, ΠΡ50/2012, ΠΡ45/2013, ΑΓ203/2013, ΠΡ302/2012, ΠΡ59/2013, ΕΦ648/2013, ΕΦ620/2015, ΕΦ217/2013 και ΕΦ188/2013. β) Δικάσιμος 20/11/2020: ΠΡ286/2014, ΠΡ79/2016, ΕΦ115/2014, ΕΦ843/2016, ΕΦ274/2017, ΕΦ320/2010, ΕΦ234/2010, ΕΦ538/2009, ΕΦ160/2016, ΕΦ218/2016, ΕΦ416/2016, ΕΦ796/2016, ΠΡ9/2014, ΠΡ6/2014, ΠΡ7/2014, ΠΡ189/2014, ΠΡ190/2014, ΠΡ24/2015, ΠΡ25/2015, ΠΡ26/2015, ΠΡ27/2015, ΑΓ680/2016, ΑΓ686/2016, ΑΓ688/2016, ΑΓ707/2016 και ΑΓ261/2017. γ) Δικάσιμος 18/12/2020: ΕΦ159/2016, 219/2016, 415/2016, 418/2016, 793/2016, 103/2017, 258/2016, 259/2016, 638/2016. Για το λόγο αυτό -Κρίνει Ότι συντρέχει ο κατά νόμο ειδικός λόγος και ως εκ τούτου αποφασίζει την εισαγωγή των υποθέσεων προς εκδίκαση στο Η ́ Τμήμα ουσίας στην κύρια έδρα του Δικαστηρίου στον Πειραιά στις εξής δικασίμους: α) Δικάσιμος 16/10/2020: ΠΡ271/2013, ΠΡ272/2013, ΠΡ273/2013, ΠΡ274/2013, ΠΡ275/2013, ΠΡ276/2013, ΠΡ277/2013, ΕΦ230/2010, ΕΦ181/2009, ΕΦ440/2009, ΕΦ439/2009, ΠΡ50/2012, ΠΡ45/2013, ΑΓ203/2013, ΠΡ302/2012, ΠΡ59/2013, ΕΦ648/2013, ΕΦ620/2015, ΕΦ217/2013 και ΕΦ188/2013. β) Δικάσιμος 20/11/2020: ΠΡ286/2014, ΠΡ79/2016, ΕΦ115/2014, ΕΦ843/2016, ΕΦ274/2017, ΕΦ320/2010, ΕΦ234/2010, ΕΦ538/2009, ΕΦ160/2016, ΕΦ218/2016, ΕΦ416/2016, ΕΦ796/2016, ΠΡ9/2014, ΠΡ6/2014, ΠΡ7/2014, ΠΡ189/2014, ΠΡ190/2014, ΠΡ24/2015, ΠΡ25/2015, ΠΡ26/2015, ΠΡ27/2015, ΑΓ680/2016, ΑΓ686/2016, ΑΓ688/2016, ΑΓ707/2016 και ΑΓ261/2017. γ) Δικάσιμος 18/12/2020: ΕΦ159/2016, 219/2016, 415/2016, 418/2016, 793/2016, 103/2017, 258/2016, 259/2016, 638/2016. Πειραιάς 6/5/2020 Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά Μαρία Κόκοτα Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.

Comments


bottom of page