Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Δικηγορικός Σύλλογος Κω Καλύμνου
A+ A A-

Ιστότοπος Νέων Δικηγορικού Συλλόγου Κω

Ιστολόγιο 'Αρθρων Νέων Δικηγορικού Συλλόγου Κω

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 14:58
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

ΘΕΜΑ: παραγραφη αξιοποινου και παυση της διωξησ για σειρα αδικηματων

                                                                                       

*******************

Με τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χ. Αθανασίου και εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη για αδικήματα με μικρή κοινωνική απαξία, τα οποία έχουν τελεσθεί έως 31 Αυγούστου 2013.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των ποινικών δικαστηρίων από τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο δικογραφιών που εκκρεμούν και ουσιαστικά αφορούν αδικήματα με περιορισμένη κοινωνική απαξία.

Συγκεκριμένα:

- Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου. Στην αρμοδιότητα του μονομελούς πρωτοδικείου υπάγονται επίσης και οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 1457, 1458, 1532, 1533 και 1660 έως και 1663 ΑΚ».

- Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 235 του Ποινικού Κώδικα.

- Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη αξιόποινων πράξεων που έχουν τελεστεί μέχρι 31-8-2013 και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο. Οι πράξεις που τίθενται στο αρχείο αφορούν  α) πταίσματα, β) πλημμελήματα με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.

- Παραγράφονται και δεν εκτελούνται ποινές φυλάκισης μέχρι 6 μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση του νόμου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση του νόμου.

- Οι διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4043/2012 εφαρμόζονται και στους κρατουμένους που εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας και πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τους καταδίκους που αποκτούν τις προϋποθέσεις αυτές  α) μέχρι 30-6-2014 και β) μετά την δημοσίευση του νόμου ύστερα από άσκηση ένδικού μέσου και εφόσον η έκτιση της ποινής τους έχει αρχίσει κατά την δημοσίευσή του.

- Με πράξη του προέδρου του αρμόδιου δικαστηρίου κηρύσσονται καταργημένες εκκρεμείς δίκες για αιτήσεις ακυρώσεως και απορρίπτονται αιτήσεις αναστολής που ασκήθηκαν μέχρι 31-12-2010 και αφορούν ακυρωτικές διαφορές, υπαγόμενες στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ή του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

- Χορηγείται ποσό 50 ευρώ μηνιαίως ως έξοδα κίνησης στους επιμελητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους, καθώς και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων.

- Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 3886/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «To 1/3 του ποσού του παραβόλου καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την κατάθεση της αιτήσεως, το 1/3 μέχρι την πρώτη συζήτηση και αν η αίτηση απορριφθεί ο αιτών καταδικάζεται στη καταβολή του υπολοίπου 1/3 με την απόφαση του δικαστηρίου».

- Οι αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων κρατουμένων θα υποβάλλονται ατελώς.

-  Απολύονται υφ’ όρων όσοι κατά την ψήφιση του νόμου έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα σε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης για εγκλήματα που προβλέπονται στο νόμο 3459/2006 και έχουν συμπληρώσει το 1/3 της πραγματικής έκτισης ποινής που τους επιβλήθηκε.

- Από 1η Ιουλίου 2015 οι οργανικές θέσεις των προέδρων εφετών ορίζονται σε 105, των εφετών σε 458, των εισαγγελέων εφετών σε 45 και των αντεισαγγελέων εφετών σε 118.

ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 14:56
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

***************

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), ο 23ος διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr, τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, γραφείο 510, 5ος όροφος, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος και ώρες από 09:00 έως 15:00. Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:

- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013
- Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις ενδιαφερόμενους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Aναλυτικά η προκήρυξη στο: diorismos.gr.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ 17 & 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 14:55
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0

         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 4.9.2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 17 & 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα ανοιχτά ζητήματα που εξακολουθούν να υφίστανται ως προς τον υπό κατάθεση προς συζήτηση και ψήφιση νέο Κώδικα Δικηγόρων καθώς και σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Δικαιοσύνη.

*****

1. Επί του Σχεδίου του νέου Κώδικα Δικηγόρων, ο δικηγορικός κόσμος της χώρας, αποκρούοντας κάθε έννοια συντεχνιακής αντίληψης και προτάσσοντας την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, είτε εισηγήθηκε εξαρχής είτε ανταποκρίθηκε θετικά σε μία σειρά από αλλαγές, όπως είναι λ.χ. η θεσμική κατοχύρωση του ρόλου του Δικηγόρου, των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, ο εκσυγχρονισμός του θεσμού των διαγωνισμών των ασκουμένων δικηγόρων, με καθιέρωση γραπτών εξετάσεων σε πανελλήνιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας, η ίδρυση μονίμων διαιτησιών σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, η αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου, με απεξάρτηση των πειθαρχικών συμβουλίων από τα Διοικητικά συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων και η επιμήκυνση της παραγραφής στις αγωγές κακοδικίας σε τρία έτη έναντι της εξάμηνης παραγραφής που ισχύει σήμερα.

 

Ωστόσο, όσον αφορά στα θεμελιώδη ζητήματα που άπτονται την ουσιαστική άσκηση της δικηγορίας, δεν μπορούμε να μην επιμείνουμε στην ανάγκη να επανακατοχυρωθεί το δικαίωμα των εμμίσθων συναδέλφων σε ελάχιστη αμοιβή και να διαφυλαχθεί ο τρόπος ποσοστιαίου υπολογισμού των κρατήσεων μέσω των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

 

Σε καμία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία δεν νοείται παροχή υπηρεσιών που προσιδιάζουν σε σχέση εξαρτημένης εργασίας χωρίς να κατοχυρώνεται δικαίωμα του εργαζομένου σε αμοιβή. Τέτοιου είδους «μέτρα» που λαμβάνονται από την πολιτική εξουσία με επίκληση επιταγών της «τρόικας» αλλά στην πραγματικότητα προς όφελος των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων που ασκούν μαζικά ένδικα βοηθήματα στα δικαστήρια της χώρας (π.χ. για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή για έκδοση διαταγών πληρωμής) προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δικηγορικές υπηρεσίες με εξευτελιστικές αμοιβές, προσβάλλουν τον πυρήνα του δικαιώματος σε μία αξιοπρεπή διαβίωση, υπονομεύουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και, κατ’ επέκταση, την απονομή της Δικαιοσύνης, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων νομικών υπηρεσιών και τέλος παραβιάζουν την ισότητα των όπλων ενώπιον των δικαστικών αρχών, με θύμα τον ίδιο τον πολίτη. Στο Σχέδιο του Κώδικα Δικηγόρων, είχαν ενταχθεί, μετά από πρόταση του δικηγορικού κόσμου της χώρας, τρεις εναλλακτικές διατυπώσεις για το δικαίωμα των εμμίσθων δικηγόρων σε ελάχιστη αμοιβή, οι οποίες όμως απαλείφθηκαν – προφανώς κατόπιν παρεμβάσεων των ως άνω οικονομικών συμφερόντων που καθοδηγούν τις επιλογές της Κυβέρνησης.

 

2. Επί της κατάστασης που επικρατεί στην απονομή της Δικαιοσύνης, τονίζουμε πριν από όλα την ανάγκη να αρθεί η πρόσφατη απομείωση του θεσμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας, με απεξάρτηση της έκδοσης και της ισχύος της προσωρινής διαταγής από το χρόνο συζήτησης της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και, επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή μεταβολή της εργασιακής του κατάστασης, με απεξάρτηση της ισχύος των ασφαλιστικών μέτρων από το χρόνο συζήτησης της σχετικής αγωγής. Είναι δε εντυπωσιακό ότι δικαστικοί λειτουργοί εφαρμόζουν μεν τις σχετικές διατάξεις, κρίνοντας έτσι σιωπηρά υπέρ της συνταγματικότητας αυτών και προσδιορίζοντας τη συζήτηση των υποθέσεων στις οποίες έχει παρασχεθεί προσωρινή δικαστική προστασία εντός των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος, όχι όμως και τις διατάξεις που καθιερώνουν υποχρέωση των ιδίων να εκδίδουν τις αποφάσεις τους εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

 

Εν γένει, η διαρκής προώθηση αποσπασματικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση σκοπών ή σκοπιμοτήτων άσχετων ή αντίθετων προς τη χρηστή απονομή της Δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν συμβάλλει στην επίλυση κανενός προβλήματος αλλά αντιθέτως επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες δυσλειτουργίες.

 

Η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί πλέον με αρνησιδικία, κλονίζοντας τα ίδια τα θεμέλια του κράτους δικαίου και προκαλώντας διαρκείς καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η συμφόρηση της γραμματειακής ύλης στις υπηρεσίες κατάθεσης - προσδιορισμού δικογράφων, έκδοσης πιστοποιητικών κ.λπ., καθώς και η αλόγιστη χωροταξική διασπορά των δικαστικών υπηρεσιών καθιστούν την επαφή με το δικαστικό σύστημα μία καθημερινή «οδύσσεια», τόσο για το σύνολο των συλλειτουργών στην απονομή της Δικαιοσύνης όσο και για τους απλούς πολίτες. Η πολυνομία, η κακονομία, η στρεψονομία, έλλειψη και αδυναμία συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων για την επιβολή του δικαίου φορέων είναι μία διαχρονική κατάσταση η οποία συνεπάγεται την ανομία.

 

Όπως έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και πριν το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης καταρρεύσει ολοκληρωτικά, πρέπει να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός και ισχυρή πολιτική βούληση προς το σκοπό, μεταξύ άλλων, της αύξησης του αριθμού των δικαστών και του ανθρώπινου δυναμικού των διοικητικών υπηρεσιών των Δικαστηρίων, της ταχύτερης δυνατής υλοποίησης της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και δυνατότητας ελέγχου της πορείας των δικογραφιών στο σύνολο των δικαστηρίων της επικράτειας, της αναμόρφωσης των Κωδίκων Δικονομίας ώστε να αποσυνδεθεί η δικαστηριακή καθημερινότητα από δυσλειτουργικές ρυθμίσεις που επιβραδύνουν την προώθηση των διαδικασιών και την έκδοση των αποφάσεων, της χωροταξικής αναδιάρθρωσης, της μηχανοργάνωσης και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων καθώς της διασφάλισης του θεσμού της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων, με ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών και επίτευξη διαφάνειας στη λειτουργία των οργάνων τους.

*****

Όλα τα παραπάνω μείζονος σημασίας θέματα φαίνεται ότι δεν απασχολούν την Κυβέρνηση. Εκείνο που την απασχολεί είναι η κατά παραγγελία νομοθέτηση, κυρίως μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ακυρώνοντας το ρόλο και την αποστολή της Βουλής, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και με μόνο στόχο τη διαρκή μετακύλιση του βάρους της κρίσης στη βάση της κοινωνίας, προκειμένου να προστατευτεί η οικονομική ελίτ και να εξυπηρετηθούν τα ανωτέρω αναφερόμενα διεθνή και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα.

 

Ενόψει αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσισε καταρχήν την αποχή των Δικηγόρων της χώρας από τα καθήκοντά τους στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2013 και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 14:53
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

Αθήνα, 3.9.2013

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Συγκαλείται εκτάκτως η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, την Τετάρτη, 4.9.2013, ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με το Σχέδιο του νέου Κώδικα Δικηγόρων και την κατάσταση που επικρατεί στη Δικαιοσύνη.

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 14:51
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

         ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα, 26.8.2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε συνέχεια του υπ' αρίθμ. 983/19.8.2013 εγγράφου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση της διόγκωσης του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 από την ΕΛΣΤΑΤ, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε σήμερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έγγραφο με το ακόλουθο περιεχόμενο:

 

Αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα,

 

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εκτιμώντας ότι η υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των – αποτυχημένων, ακόμη και κατά την ομολογία του ίδιου του ΔΝΤ – Μνημονίων και, ακολούθως, η έκτοτε διαρκής λήψη αντιαναπτυξιακών και κοινωνικώς ανάλγητων μέτρων οδηγούν στην ολοκληρωτική καταστροφή της Χώρας και στην πλήρη εξαθλίωση του κοινωνικού συνόλου, ζητά την ουσιαστική και πλήρη διερεύνηση όσων καταγγέλλονται σχετικά με την ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρότατων αξιόποινων πράξεων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πράξεων που αφορούν σκόπιμη και μεθοδευμένη, κυρίως λόγω έλλειψης οιασδήποτε διαπραγματευτικής αντίστασης με βάση την πρακτική που είχε παγίως υιοθετηθεί προηγουμένως, διόγκωση του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009 σε 15,4%.

 

Κατόπιν σχετικής μηνυτήριας αναφοράς του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (29η Σεπτεμβρίου 2011), οι τότε Οικονομικοί Εισαγγελείςκ.κ. ΓρηγόρηςΠεπόνηςκαιΣπύροςΜουζακίτης πρότειναν την ποινική δίωξη, και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος, των επικεφαλής της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ως υπόπτων για τη διάπραξη σειράς αδικημάτων – ιδίως λόγω μη προβολής αυτονόητων διαχρονικών επιχειρημάτων με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα – τα οποία είχαν ως αντικείμενο και την τεχνητή διόγκωση του ύψους του δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και τις εντεύθεν βαρύτατες επιπτώσεις σε βάρος του Ελληνικού Λαού.

 

Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, οι προαναφερόμενοι Εισαγγελικοί Λειτουργοί έφτασαν στο σημείο να υποβάλουν ως και την παραίτησή τους, αφήνοντας αιχμές για παρεμβάσεις στο έργο τους. Ενώ, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Παρόν» (18-8-2013, φ. 1085, σελ. 6, «Αποκάλυψη-βόμβα: Η Ζωή Γεωργαντά, πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ καταγγέλλει: Μου ζήτησε η Ανακρίτρια να συναντηθούμε σπίτι της!»), η πολιτικώς ενάγουσα και πρώην μέλος του ΔΣ της ΕΛΣΤΑΤ, Καθηγήτρια κα Ζωή Γεωργαντά, καταγγέλλει την 5η Ειδική Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Αθηνών, κα Έλενα Πεδιαδίτη, η οποία χειρίστηκε την υπόθεση αυτή, μεταξύ άλλων ότι «της ζήτησε και συναντήθηκαν εκτός του γραφείου της, σε άλλον χώρο». Επίσης δε της καταλογίζει ότι διέπραξε ανεξήγητη επιλεκτική αξιοποίηση σημαντικότατων καταθέσεων βασικών μαρτύρων, όπως π.χ. της κατάθεσης του προκατόχου του κ. Γεωργίου, Εμμ. Κοντοπυράκη, αναφορικά με τον τρόπο κατά τον οποίο η σημερινή ΕΛΣΤΑΤ αποδέχθηκε, εντελώς παθητικά και αντίθετα με την πάγια εθνική πρακτική, τη διόγκωση του ελλείμματος. Η ως άνω καταγγελία της κας Ζωής Γεωργαντά αποκτά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις, όταν από την όλη δικογραφία προκύπτει ανενδοιάστως πως ο κ. Γεωργίου όχι μόνο δεν αντιστάθηκε στις άνωθεν απαιτήσεις για διόγκωση του ελλείμματος, αλλά με δική του πρωτοβουλία – γνωστή τοις πάσι – φρόντισε ν’ απαλλαγεί απ’ όλα τα μέλη της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία είχαν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

 

Μετά και από αυτές τις καταγγελίες, δεν μπορούμε παρά να συγχαρούμε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το γεγονός ότι ανταποκρίθηκε αμέσως και, κατ’ αρχήν θετικά, στη σχετική αίτηση-αναγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διαβιβάζοντας το έγγραφό του στους Προϊσταμένους της Εισαγγελίας Εφετών και του Συμβουλίου Επιθεώρησης των Δικαστηρίων, προκειμένου να προβούν σ’ όλες τις νόμιμες ενέργειες σχετικά με τη διερεύνηση των καταγγελιών της κας Γεωργαντά στο σύνολό τους και την αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών της ως άνω Ειδικής Ανακρίτριας για τον τρόπο που περαίωσε την κύρια ανάκριση. Και μάλιστα με την εντελώς ασυνήθιστη σε τόσο σοβαρές υποθέσεις διαδικασία των τυπικών κλήσεων.

 

Επιπλέον, η κα Γεωργαντά επανήλθε, με νεότερη συνέντευξή της, στο περιοδικό «Επίκαιρα», όπου και σχετικό ρεπορτάζ (22-8-2013, τ. 201, σελ. 8-13), στο οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «στην κατ’ ιδίαν συνάντησή της με την Ειδική Ανακρίτρια Ελένη Πεδιαδίτη στο σπίτι της τελευταίας παρόν ήταν ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο παρουσίασε ως φίλο της η δικαστικός. […] Ο άγνωστος, που μιλούσε σπαστά ελληνικά και αυτοσυστήθηκε ως Ελληνοαμερικανός, θέλησε να μάθει λεπτομέρειες για τη σταδιοδρομία της κας Γεωργαντά, για την παραμονή της στις ΗΠΑ, τις επιστημονικές έρευνές της και γενικά το background της. Στις ερωτήσεις της κας Γεωργαντά για την ταυτότητά του … της είπε πως ζει στην Αστόρια, ενώ στην ερώτησή της για την επαγγελματική ενασχόλησή του απάντησε λακωνικά “σύμβουλος”» (σελ. 12)!

 

Όλ’ αυτά, λαμβάνοντας υπόψη όσα καταγγέλλονται στην ανωτέρω συνέντευξη και τις λοιπές πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, για άνωθεν και έξωθεν παρεμβάσεις στην ΕΛΣΤΑΤ, που εξαρχής αποσκοπούσαν στην τεχνητή διόγκωση του αναθεωρημένου ελλείμματος του 2009, είναι αδιανόητο να παραμείνουν χωρίς ενδελεχή και τεκμηριωμένη δικαστική έρευνα.

 

Με δεδομένη τη σημασία της εν λόγω υπόθεσης ως προς τη διακρίβωση των συνθηκών, υπό τις οποίες η Πατρίδα μας και ο Ελληνικός Λαός οδηγήθηκαν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, καθώς και των σκοπών, με βάση τους οποίους εξακολουθούν να λαμβάνονται συγκεκριμένες, άκρως επικίνδυνες, αποφάσεις για το κοινωνικό σύνολο, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας, ανταποκρινόμενοι στον κατά το Σύνταγμα και το νόμο θεσμικό τους ρόλο να μεριμνούν για την προάσπιση του εθνικού συμφέροντος και των συνταγματικώς και διεθνώς κατοχυρωμένων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 199 του Κώδικα περί Δικηγόρων), θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά όλες τις σχετικές εξελίξεις, συνδράμοντας το έργο της Δικαιοσύνης, με κάθε θεσμικώς προβλεπόμενο και επιβεβλημένο τρόπο.

 

Αν όσα καταγγέλλει η κα Ζωή Γεωργαντά έχουν την παραμικρή βάση και υπήρξε πράγματι τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος, και μάλιστα αυτής της έκτασης και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των αντίστοιχων εγκλημάτων καθώς και όσοι εμπλέκονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη μετέπειτα συγκάλυψή τους, είτε πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα είτε, πολλώ δε μάλλον, για δικαστικούς λειτουργούς, πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Η δε δικαστική έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί με τρόπο που οδηγεί στην αποκάλυψη όλης της αλήθειας.

 

Ο Ελληνικός Λαός έχει το απαράγραπτο δικαίωμα να μάθει και να υπερασπισθεί την αλήθεια. Και, όπως είναι αυτονόητο και όπως ήδη εκτέθηκε, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος θα παρακολουθήσει, εκ καθήκοντος, μέχρι τέλους την έκβαση αυτής της υπόθεσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Νομική Βοήθεια γιά Νέους

Νομική Βοήθεια Γιά Νέους

  Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους   οικονομικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια  για Νέους» μπορεί να καλύψει την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου