Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Δικηγορικός Σύλλογος Κω Καλύμνου
A+ A A-

Ιστότοπος Νέων Δικηγορικού Συλλόγου Κω

Ιστολόγιο 'Αρθρων Νέων Δικηγορικού Συλλόγου Κω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 14:36
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. αίθουσα ακροατηρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με θέμα: «Απολογισμός έτους 2013 – Προϋπολογισμός έτους 2014 και Ενημέρωση».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π.Α. ΑΒΡΙΘΗΣ             Ν.Α. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Σ. ΚΩ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2014 00:38
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Ανακήρυξη Υποψηφίου Προέδρου και Συμβούλων

1 Φεβρουαρίου 2014

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ
Πλατεία Πλατάνου
853 00 ΚΩΣ
Τηλ.: 2242 0 48915
Fax.: 2242 0 21025


Aριθ. Πρωτ.     6
68/1-2-2014

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, λαμβάνοντας υπόψη τις νόμιμα και παραδεκτά υποβληθείσες, κατά τα άρθρα 109 παρ. 1β και 111 του Ν. 4194/2013 αιτήσεις υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν την 23-2-2014 για την ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κω (επαναληπτικές 2-3-2014), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) σε συνδυασμό με τη μεταβατική του άρθρου 165 παρ. 7, (όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 13 περ. β του ν. 4205/2013) κατ’ αλφαβητική σειρά:

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

α. Υποψήφιο Πρόεδρο

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΒΡΙΘΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

β. Υποψήφιους Συμβούλους

1. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
2. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
3. ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κως, 1η Φεβρουαρίου 2014

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΒΡΙΘΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Δ.Σ. ΚΩ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014 23:54
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 2

Προκήρυξη εκλογών Δ.Σ ΚΩ

 

9 Ιανουαρίου 2014

To Δ.Σ του Δ.Σ.Κω με το υπ’ αριθμ.  477/09-01-2013 πρακτικό - απόφασή του

Λαμβάνοντας υπ’ όψη του:

1) Ότι η τριετής θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κω λήγει την 15η Μαρτίου 2014, και πρέπει να διεξαχθούν σ’ αυτόν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ότι οι αρχαιρεσίες πρέπει να διεξαχθούν κατά νόμο την τελευταία Κυριακή του μήνα Φεβρουαρίου 2014

3) Ότι οι επιθυμούντες να εκθέσουν υποψηφιότητα Προέδρου ή Συμβούλου και έχοντες τα προς τούτο προσόντα, πρέπει να υποβάλλουν και να πρωτοκολλήσουν σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κω μέχρι της  31ης Ιανουαρίου 2014

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Για την 23η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή, από της 7ης πρωϊνής μέχρι της 7ης απογευματινής ώρας, αρχαιρεσίες δια την εκλογή νέας διοίκησης, Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κω.

Η εκλογή θα γίνει από Εφορευτική Επιτροπή στο Κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Κω (Πλατεία Πλατάνου) με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία από της 7ης πρωϊνής μέχρι της 7ης απογευματινής ώρας.

Στην εκλογή δικαιούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, τα μη στερούμενα του δικαιώματος αυτού για οποιονδήποτε λόγο  και εγγεγραμμένα στον συνταχθησόμενο μέχρι 31-1-2014 κατάλογο δικηγόρων εχόντων δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζεται στα άρθρα 103, 104 και 105 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013,όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4205/2013).

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως εκλογής Προέδρου κατά την ψηφοφορία θα επαναληφθεί η ψηφοφορία την επόμενη Κυριακή  2 Μαρτίου 2014 στον αυτό τόπο και χρόνο από την ίδια Εφορευτική Επιτροπή και χωρίς οποιαδήποτε άλλη δημοσίευση.

Κ α λ ε ί

Τους επιθυμούντες να είναι υποψήφιοι και έχοντες τα προς τούτο προσόντα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η αίτηση των υποψηφίων Προέδρων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι απαράδεκτη, αν δεν υποβληθεί έως 31/1/2014 στην Γραμματεία του ΔΣΚΩ και δεν συνοδεύεται με την απόδειξη καταβολής του τέλους διεξαγωγής αρχαιρεσιών.

Υπενθυμίζει ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και αποτελεί θεμελιώδες καθήκον του δικηγόρου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην Ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δικηγορικού Συλλόγου Κω

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΑΒΡΙΘΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  • Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 17:51
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Espa 2007 2013

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩ                                         Κως, 14/1/2014

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                       

Καλούνται οι ασκούμενοι δικηγόροι της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κω που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Κω.

Η προσφερόμενη θέση είναι μία (1) για ασκούμενους δικηγόρους, που πρώτη φορά επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εξάμηνο από 16/1/2014 μέχρι 15/7/2014. Σημειώνεται δε, ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

                             Ο Πρόεδρος                              Ο Γ. Γραμματέας

                         Παναγιώτης Αβρίθης                   Νίκος Χατζηβασίλης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ Δ.Σ. ΚΩ ΓΙΑ 18 & 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

  • Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 15:18
Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κω, στην   έκτακτη συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2013 αποφάσισε την αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, την 17η και 18η Σεπτεμβρίου 2013, επικυρώνοντας την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που λήφθηκε την 4/9/2013 και η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη.  

 

                                                                Για το Δ.Σ.

 

                                             Ο Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας

                                              Π. Αβρίθης              Ν. Χατζηβασίλης

Νομική Βοήθεια γιά Νέους

Νομική Βοήθεια Γιά Νέους

  Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους   οικονομικούς πόρους, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια  για Νέους» μπορεί να καλύψει την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.
 

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου